top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Γενικά

 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου (εφεξής "Όροι") διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας nikisfitness.com καθώς και των εφαρμογών, του λογισμικού και των υπηρεσιών  που διατίθενται στην ιστοσελίδα από την  Νίκη Χαντσαρίδου  (εφεξής "Πλατφόρμα"). Αυτοί οι Όροι αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης (εφεξής "εμείς") και των χρηστών της ιστοσελίδας (εφεξής "Πελάτες"). Με την είσοδό σας και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω Όρους, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της πλατφόρμας και κάθε υπηρεσίας που διατίθεται σε αυτή. 

Στους παρόντες Όρους περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25/05/2018. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε οποτεδήποτε τους παρόντες όρους όποτε κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά μόνο με ανάρτηση στην παρούσα πλατφόρμα. Εσείς φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε τακτικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας.

 

Περιεχόμενο της πλατφόρμας

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται πρόσβαση σε μια ποικιλία από προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης (fitness), της ευεξίας (wellbeing) και της δίαιτας. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από βίντεο, οδηγίες, γραπτές περιγραφές, διαγράμματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη γυμναστική και τη διατροφή (το "Περιεχόμενο πλατφόρμας").

Εγγραφή και Λογαριασμός

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα καθώς και η χρήση αυτής περιορίζεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Με την εγγραφή σας αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα άσκησης που περιλαμβάνει η πλατφόρμα. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να απαιτούν διαφορετικούς τύπους εγγραφών. Για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς και ενδεικτικά,  το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ημερομηνία γέννησης σας, το βάρος και το ύψος σας καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να μας παρέχετε ορθές και ακριβείς πληροφορίες καθώς και να τις επικαιροποιείτε προκειμένου να τις κρατήσετε ακριβείς. Η παροχή μη ακριβών πληροφοριών λογαριασμού ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα.

 

Κίνδυνοι από τη χρήση της πλατφόρμας και Ευθύνη Πελάτη 

Αποκλειστικός σκοπός της Πλατφόρμας είναι η παροχή προτάσεων και καθοδήγησης σε ζητήματα φυσικής κατάστασης (fitness),  ευεξίας (wellbeing) και δίαιτας. 

Σε καμία περίπτωση η Πλατφόρμα δεν υποκαθιστά και ούτε σκοπεύει να υποκαταστήσει, την ιατρική περίθαλψη και τη διάγνωση από ιατρούς. Δεν είμαστε επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής. Κανένα από τα προγράμματα δίαιτας και άσκησης που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ή να εκτελείται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που σας έχει συμβουλέψει ο προσωπικός σας γυμναστής ή ο γιατρός σας . Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν προορίζονται να παρέχουν συμβουλές σωματικής ή ψυχικής υγείας και καμία από τις υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα δεν πρέπει να ερμηνευτεί εσφαλμένα ως τέτοια.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν προορίζονται όλες οι ασκήσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα για όλους τους χρήστες και συνεπώς δεν είναι όλες κατάλληλες για όλους. Δεσμεύεστε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των προγραμμάτων της πλατφόρμας, εάν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της άσκησης σας αρχίσετε να αισθάνεστε λιποθυμία, ζάλη ή να έχετε σωματική δυσφορία. Στην περίπτωση αυτή, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την άσκηση εντός των ατομικών ορίων σας και για την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση που τη χρειαστείτε. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στις ασκήσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Εάν επιτρέπετε την πρόσβαση στην πλατφόρμα σε κάποιο άλλο υποκείμενο μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας τηλεφώνου, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση του για όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους.

Διαφήμιση

Η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του πελάτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας και στην πλατφόρμα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Χρήση από παιδιά

Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. Εμείς επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις της πλατφόρμας και Υποχρεώσεις πελάτη

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς σας σκοπούς. Για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα και το Περιεχόμενο πλατφόρμας είναι διαθέσιμα για όλους τους χρήστες, δεσμεύεστε ότι δεν θα προβαίνετε και δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να προβαίνουν σε κάποια από τις ακόλουθες, ενδεικτικά αναφερόμενες, ενέργειες: (1) να παραβιάζετε τους παρόντες Όρους. (2) να κάνετε εμπορική χρήση της Πλατφόρμας, (3) να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, επιβλαβής, απειλητικός, επαχθής, δυσφημιστικός, συκοφαντικός, καταχρηστικός, άσεμνος, κακόβουλος, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα άλλων, που προκαλεί μίσος, (4) να παρενοχλείτε ή υποστηρίζετε την παρενόχληση άλλου προσώπου (5) να μεταδίδετε "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "chain letters", ή ανεπιθύμητη μαζική αποστολή μηνυμάτων ("spamming") (6) να αποστέλλετε μηνύματα που περιλαμβάνουν ιούς, ‘δούρειους ίππους’, ‘σκουλήκια’, επιβλαβείς κώδικες, μηχανισμούς τερματισμού λειτουργίας ή παρόμοιους μηχανισμούς. (7) να προωθείτε πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορές. (8) να παρεμποδίζετε ή διαταράσσετε την πλατφόρμα ή οποιοδήποτε διακομιστή ή δίκτυο που εμπλέκεται στη λειτουργία της πλατφόρμας, (9) να συλλέγετε από την πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, (10) να αποκτάτε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της πλατφόρμας ή του περιεχομένου της πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τους επιτρεπόμενους ή να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα εργαλεία για τη λειτουργία της πλατφόρμας, (11)  να μεταπωλείτε, να νοικιάζετε, να δανείζετε ή να παραχωρείτε την άδεια χρήσης της πλατφόρμας ή του περιεχόμενου της πλατφόρμας και (12) να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με την πλατφόρμα που παραβιάζει οποιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή άλλο νόμο.

Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πλατφόρμας ή του περιεχομένου της πλατφόρμας, σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως γραπτώς στη διεύθυνση nikisfitnessworld@gmail.com.  Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έγινε μέσω του λογαριασμού σας από τρίτο πρόσωπο, δεσμεύεστε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τερματίσετε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση και να συνεργαστείτε μαζί μας για να σταματήσει η χρήση αυτή.

Οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας διαφορετική από αυτές που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες όρους θεωρείται απαγορευμένη και ενδέχεται να συνεπάγεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια κυρώσεις, όπως την αναστολή ή την οριστική παύση του λογαριασμού σας, χωρίς επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλλει για τη χρήση της πλατφόρμας. 

 

Συνδρομή και Όροι πληρωμής 

Η χρήση και η πρόσβαση στην πλατφόρμα συνεπάγονται οικονομικές επιβαρύνσεις. Ως προϋπόθεση χρήσης της πλατφόρμας τίθεται η πληρωμή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο πλατφόρμας, υποχρεούστε να καταβάλλετε ορισμένο ποσό ως συνδρομή.  Η συνδρομή πρέπει να προκαταβάλλεται κάθε μήνα, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα πληρωμών που διατίθεται στην ιστοσελίδα. Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πρέπει προηγουμένως να έχετε προκαταβάλλει τη μηνιαία συνδρομή για τον αντίστοιχο μήνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα. Μόλις λήξει η αρχική περίοδος εγγραφής, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα για τους ίδιους όρους και με τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά. Για την πληρωμή της συνδρομής παρακρατείται αυτόματα από εμάς το ανάλογο ποσό για τον κάθε μήνα. Για να διατηρήσετε την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές σας στην πιστωτική κάρτα που παρείχατε για την τελευταία σας πληρωμή. 

Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλει την τιμολογιακή της πολιτική. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε από εμάς για τις τυχόν αλλαγές στις τιμές ένα μήνα πριν την εφαρμογή τους. H ενημέρωση αυτή θα γίνεται είτε μέσω e-mail είτε μέσω μηνύματος στον Λογαριασμό σας. Από τον επόμενο μήνα από την ενημέρωση σας θα ισχύουν οι νέες τιμές και έτσι το ποσό που θα παρακρατείται από εμάς για τη συνδρομή σας θα ανταποκρίνεται στον νέο τιμοκατάλογο.

Εάν η πληρωμή της συνδρομής δεν είναι επιτυχής για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα θα ανασταλεί μέχρι να μπορέσουμε να εισπράξουμε το ποσό της συνδρομής από εσάς. Εάν δεν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτόματη πληρωμή μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Δεδομένου ότι η πλατφόρμα παραδίδεται πλήρως στην αρχή της περιόδου εγγραφής, τα ποσά που καταβάλλονται για την πρόσβαση την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν επιστρέφονται.

Η πληρωμή γίνεται μέσω έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η  επάρκεια διαθεσίμων για την κάλυψη του ποσού της συνδρομής. Άλλοι τρόποι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή άλλων μορφών που προβλέπονται στις συναλλαγές, δεν θα γίνονται αποδεκτοί ως πληρωμές. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή των ποσών που χρεώνονται σε εσάς. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Οποιεσδήποτε πληρωμές με πιστωτική κάρτα υπόκεινται στην έγκριση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Stripe» της εταιρίας Stripe, Inc., στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησής μας και της Stripe. Η Stripe αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα online πληρωμών, η οποία εκτελεί της πληρωμές για λογαριασμό μας. Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν έχουν άμεση επαφή με την Stripe αλλά σε περίπτωση που επιθυμούν να διακόψουν την συνδρομή και να μην εκτελεστεί άλλη πληρωμή καθώς και σε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού της συνδρομής, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω της Πλατφόρμας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikisfitnessworld@gmail.com και εμείς θα επικοινωνούμε με την Stripe προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ακύρωση Εγγραφής

 

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας μέσα από τον λογαριασμό σας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν έχετε αποκτήσει ακόμα πρόσβαση στην πλατφόρμα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που καταβάλλατε για την πρώτη εγγραφή σας. Από τη στιγμή που σας παρασχεθεί πρόσβαση και έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας και να σας επιστραφεί το ποσό της πρώτης εγγραφής, δεδομένου ότι η πλατφόρμα παρέχεται εξ’ ολοκλήρου προς χρήση από την πρώτη στιγμή που σας δοθεί η πρόσβαση σε αυτήν. Στην ανωτέρω περίπτωση, μόνη σας δυνατότητα είναι η καταγγελία της σύμβασης με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνδρομή για τους επόμενους μήνες. Το ποσό που καταβλήθηκε ως συνδρομή για τον πρώτο μήνα, κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, δεν επιστρέφεται.

 

 

Καταγγελία

 

Εάν θελήσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας μπορείτε να το κάνετε όποια στιγμή επιθυμείτε μέσα από το λογαριασμό σας. Εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας η χρέωση σας θα σταματήσει για τους επόμενους μήνες από στιγμή της καταγγελίας. Η καταγγελία δεν επηρεάζει τα ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί ή καταβληθεί για συνδρομές προηγούμενων μηνών.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Η πλατφόρμα και ολόκληρο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, των κειμένων, των εικονογραφήσεων, των σχεδίων, των φωτογραφιών, των βίντεο , των ηχητικών σημάτων, της δομής, της διάταξης, του λογισμικού, της εμφάνισης και όλων των στοιχείων που αποτελούν το Περιεχόμενο Πλατφόρμας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της   Χαντσαρίδου Νίκης  και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και από τις  διεθνείς συμβάσεις. Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων, σας παρέχουμε περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και πρόσβασης στην πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της, αποκλειστικά σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Δεν σας παρέχεται περαιτέρω άδεια χρήσης λογισμικού ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους παρόντες Όρους. Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας περιορίζεται στις δικές σας προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές για δική σας προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να την μοιραστείτε με κανένα άλλο άτομο, ανεξάρτητα από το μέσο μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. 

Απαγορεύεται ρητά και για λογαριασμό τρίτων: (1) η αντιγραφή, προβολή, διανομή, δημοσίευση, διάδοση, μετάδοση, αποθήκευση, πώληση ή χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό ή/και με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιτρέπεται και έχει ρητώς προβλεφθεί από εμάς. (2) η κατάργηση ή απόπειρα απόσυρσης από την πλατφόρμα, λήψης, αναδημιουργίας, αποσυναρμολόγησης, τροποποίησης, καταστροφής, αλλοίωσης, απενεργοποίησης, μετατροπής λογισμικού ή άλλου Περιεχομένου στην πλατφόρμα, (3) η εκχώρηση, πώληση, υποβολή άδειας, εκμίσθωση ή άλλη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της πλατφόρμας ή του περιεχομένου. (4) η χρήση, προβολή ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στον προσωπικό σας ιστότοπο, στο blog, σε κοινωνικά δίκτυα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο δημοσίευσης, είτε σε έντυπη είτε ηλεκτρονική μορφή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα αν παραβιάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και την ιστοσελίδα και την πλατφόρμα, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης μας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα και την πλατφόρμα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ευθύνη πελάτη προς αποζημίωση

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποζημιώσετε εμάς και τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους μας και τους αντιπροσώπους μας για οποιαδήποτε ζημία που: (1) προκύπτει από τις δραστηριότητές σας και συνδέονται με τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς, (2) προκύπτει από την παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων, (3) προκύπτει από οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλατε στην Πλατφόρμα και το οποίο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 

Περιορισμός της ευθύνης

Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους ευθύνη οποιουδήποτε είδους. Δεν εγγυόμαστε: (1) ότι η  χρήση της πλατφόρμας θα επιτρέπεται στην γεωγραφική σας περιοχή, (2) ότι η πλατφόρμα θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, (3) σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται από οποιονδήποτε χρήστη, (4) σχετικά με οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους τρίτου του περιεχομένου που υποβάλλετε, (5) ότι η Πλατφόρμα θα ανταποκρίνεται στις προσωπικές ή επαγγελματικές σας ανάγκες, (6) ότι θα συνεχίσουμε να διατηρούμε οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας, (7) σχετικά με τις ιστοσελίδες και τις πηγές που βρίσκονται εκτός της πλατφόρμας, ακόμη και αν συνδέονται με την πλατφόρμα.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα προκύψει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας και θα συνδέεται με αυτήν και οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ευθύνη μας περιορίζεται στο ποσό που έχετε πληρώσει, αν υπάρχει, σε εμάς, ως συνδρομή, για τη χρήση της Πλατφόρμας.

Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο πελάτης αποδέχεται ρητά με την εγγραφή του και τη χρήση της πλατφόρμας ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του ν. 2551/1994 για τις εξ’ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεδομένου ότι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης μας αποτελεί υπηρεσία προμήθειας ψηφιακού υλικού, μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, κατά την έννοια της παραγράφου ιγ’ του Άρθρου 3ιβ του ν. 2551/1994 και παρέχεται πλήρως κατά την πρώτη εγγραφή κατά την παράγραφο α’ του ίδιου Άρθρου του παραπάνω νόμου. Δεδομένου ότι η χρήση της πλατφόρμας παραδίδεται πλήρως στην αρχή της περιόδου εγγραφής, τα ποσά που καταβάλλονται για την πρόσβαση την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν δύνανται να επιστραφούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Για οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του διαδικτυακού τόπου και της πλατφόρμας ή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία με την επιχείρηση

Ο πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση nikisfitnessworld@gmail.com ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνία", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τρόποι συλλογής δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε αποκλειστικά εσείς οι ίδιοι όταν: α) δημιουργείτε Λογαριασμό και εγγράφεστε ως χρήστης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, β) όταν πραγματοποιείτε κάποια αγορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας, γ) όταν μας υποβάλλετε αιτήματα και μηνύματα είτε σε φόρμες επικοινωνίας είτε σε e-mail που αφορούν την εξυπηρέτηση σας ως πελατών μας, δ), όταν εγγράφεστε στο ‘Newsletter’ της ιστοσελίδας μας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, ε) όταν συμμετέχετε εσείς οι ίδιοι σε βίντεο ή φωτογραφίες που δημοσιεύει η επιχείρηση, έχοντας προηγουμένως παράσχει την ρητή σας συγκατάθεση έπειτα από ενδελεχή ενημέρωση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η παροχή κάθε είδους προσωπικών δεδομένων γίνεται από εσάς οικειοθελώς.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν σε περίπτωση που δημιουργήσετε Λογαριασμό, τα οποία είναι και αναγκαία για την εξατομίκευσή σας ως πελάτη και την τυχόν σύναψη σύμβασης μαζί σας, είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας και η Πόλη σας. Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό (password). Εάν αρνηθείτε την παροχή κάποιων εκ των υποχρεωτικών δεδομένων, θα είναι αδύνατο για εμάς να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Προαιρετικά και εφόσον επιθυμείτε μία ακόμη πιο εξατομικευμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση μας δύνασθε να μας παράσχετε και την Ημερομηνία γέννησης σας, το βάρος σας και το ύψος σας. Η προαιρετική φύση της παραχώρησης κάποιων δεδομένων επισημαίνεται με αστερίσκο (*)και η μη παροχή τους δεν εμποδίζει την παροχή προς εσάς των υπηρεσιών μας αλλά η παροχή τους βελτιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας , θα πρέπει , αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου να επιλέξετε το κουτάκι στην επιλογή "Αποδέχομαι". Για την ολοκλήρωση μιας αγοράς ενός προγράμματος και τη σύναψη πώλησης, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Λογαριασμού, θα σας ζητηθούν και ορισμένα επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν τον τρόπο πληρωμής, είναι το ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ, το Επάγγελμα σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Όταν μας αποστέλλετε αιτήματα επικοινωνίας σε φόρμα επικοινωνίας, σε e-mail ή εγγράφεστε στο newsletter της επιχείρησης μας, τα δεδομένα που απαιτούνται είναι μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας(email) και το ονοματεπώνυμό σας, τα οποία έχετε ήδη παράσχει με τη δημιουργία Λογαριασμού. Τέλος, στην περίπτωση που εσείς οι ίδιοι το επιθυμείτε, η επιχείρηση δύναται, μετά από ρητή σας συγκατάθεση όπως αναφέρεται παρακάτω, να αναρτήσει στην πλατφόρμα βίντεο και φωτογραφίες στα οποία απεικονίζεστε εσείς, κατά τη συμμετοχή σας στα προγράμματα εκγύμνασης που παρέχει η επιχείρηση.

Σκοποί επεξεργασίας

Η επιχείρηση μας συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς τα παρέχετε σε εμάς, για τους εξής σκοπούς:

 • Στην περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμού, για τη διαχείρισή σας ως εγγεγραμμένου πελάτη και την προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στους δικτυακούς μας τόπους. Συγκεκριμένα, με τη δημιουργία Λογαριασμού και μέσω των λειτουργιών του Λογαριασμού, διευκολύνεται η σύναψη της αγοράς των προγραμμάτων που παρέχει η εταιρία. Συγχρόνως, η επεξεργασία των δεδομένων που μας παρέχετε με την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού μας βοηθάει να παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές και προγράμματα εκγύμνασης και δίαιτας σε εσάς.

 • Για την ολοκλήρωση των συμβάσεων πώλησης των προγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

 • Για την Εξυπηρέτηση Πελατών. 

 • Για την επικοινωνία μας με τους πελάτες και την επίλυση τυχόν διαφορών.

 • Για την παροχή υπηρεσιών πελάτη, όπως για την παροχή προσφορών και ενημερωτικών e-mail και την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα, στην περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter μας.

 • Για την άντληση πληροφοριών ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας μας από τους επισκέπτες αυτής, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της.

 • Για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς που αφορούν την λειτουργία της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας μας. 

 

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι οι ακόλουθες. Στην περίπτωση της δημιουργίας Λογαριασμού και της πραγματοποίησης κάποιας αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και η λήψη μέτρων κατ’ απαίτησή σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων πριν τη σύναψη της σύμβασης. Με άλλα λόγια, προκειμένου να  πραγματοποιήσετε μια αγορά ως πελάτης πρέπει να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα στην  οποία απαιτείται η επεξεργασία των ζητούμενων προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και να διαχειριστούμε διάφορα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή και σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Συγχρόνως, στην περίπτωση που συμπληρώσετε και τα προαιρετικά στοιχεία στην φόρμα εγγραφής (ημερομηνία γέννησης, βάρος και ύψος), συναινείτε στην επεξεργασία και αυτών των δεδομένων, προς τον σκοπό μιας πιο εξατομικευμένης εξυπηρέτησης από την επιχείρηση μας.  Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε κάποια αγορά και για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας (λ.χ. φορολογική, τραπεζική νομοθεσία). Επιπλέον, κάνουμε χρήση των πληροφοριών που μας παρέχετε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης πελατών που εντάσσεται στα νόμιμα συμφέροντα της εταιρίας μας, με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα συμφέροντα σας. Η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών εντάσσεται επίσης στα νόμιμα συμφέροντα της εταιρίας μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν λαμβάνουμε την ελεύθερη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

[Σε συνεργασία με τον προγραμματιστή σας συμπληρώστε και περιγράψτε συνοπτικά τις τεχνικές ασφαλείας και τις εφαρμογές (π.χ το λογισμικό και τα πρωτόκολλα) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα για την ασφάλεια των δεδομένων. Με κίτρινο χρώμα σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα].

Η επιχείρηση μας στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας. Το  nikisfitness.com δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας του και για το λόγο αυτό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι χρήστες παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά τα μέτρα προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Ειδικότερα, προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο κρυπτογραφεί και ανωνυμοποιεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Η ιστοσελίδα nikisfitness.com και η ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε όσους συνεργάτες και εργαζομένους μας πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η Πλατφόρμα προκειμένου να εκτελεστούν οι πληρωμές, συνεργάζεται με την εταιρία Stripe Inc., η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, καθώς μέσω αυτής γίνονται οι πληρωμές για λογαριασμό μας. Για τον ανωτέρω σκοπό η Πλατφόρμα μας διαβιβάζει στην Stripe ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτελεστεί η μεταξύ μας σύμβαση. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας στοιχεία που διαβιβάζονται είναι ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σας, το ποσό πληρωμής και η ημερομηνία πληρωμής. Η Stripe επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή και αυτό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύμβασης, καθώς η πληρωμή αποτελεί προϋπόθεση για να καταρτιστεί η σύμβαση μεταξύ της Πλατφόρμας και των χρηστών. Η Stripe Inc ως εκτελών την επεξεργασία παρέχει σε εμάς επαρκείς διαβεβαιώσεις για την επεξεργασία των δεδομένων και προβαίνει στην επεξεργασία βάσει εντολών της επιχείρησης μας, δεσμευόμενη από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις ως προς το επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την διαβίβαση αυτών στις ΗΠΑ, ισάξιο με αυτό του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), η Stripe έχει υπογράψει και δεσμεύεται από τους όρους  της συμφωνίας Privacy Shield μεταξύ της Ε.Ε και των Η.Π.Α τηρώντας τις Αρχές τις παραπάνω συμφωνίας. Η συμφωνία Privacy Shield παρέχει ορισμένες εγγυήσεις με την μορφή Αρχών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τα μέλη που την έχουν υπογράψει, προκειμένου να παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων  όπως στην Ε.Ε. Οι αρχές αυτές αφορούν την ενημέρωση του συνεργάτη της Stripe (σε αυτή τη περίπτωση της Πλατφόρμας μας) αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, την παροχή επιλογής για το αν επιθυμούμε η Stripe  να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από τον πρωταρχικό, όπως και επιλογή για το εάν επιθυμούμε τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργαστούν από τρίτους. Επιπλέον, σύμφωνα με τις Αρχές ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να διατηρεί την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων, να περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο για τον σκοπό που είναι απαραίτητη, να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων,  να παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση διαβίβασης αυτών σε τρίτους, να εγγυάται το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και την δυνατότητα επικοινωνίας του Υποκειμένου των δεδομένων.

Οι χρήστες της Πλατφόρμας σε περίπτωση που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και σε περίπτωση ερωτήσεων, θα επικοινωνούν με την Πλατφόρμα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikisfitnessworld@gmail.com και η Πλατφόρμα μας με την σειρά της θα επικοινωνεί με την Stripe προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Η Πλατφόρμα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός από την παραπάνω περίπτωση. Επίσης, μπορούμε να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αν:

Α. Έχει χορηγηθεί ρητή συγκατάθεση των πελατών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. 

Β. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρία μας καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών και παραγγελιών των πελατών στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την υλοποίηση της σύμβασης.

Γ.  Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Τόπων μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας (λ.χ. servers). Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας ως εγγεγραμμένου χρήστη διατηρούνται μέχρι εσείς να αποφασίσετε να διαγραφείτε. Τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, διατηρούνται για όσο σκοπό απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σύβαση, συμπεριλαμβανομένου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη, για την άσκηση τυχόν νομίμων αξιώσεων από τη σύμβαση καθώς και νομίμων υποχρεώσεων φορολογικής φύσης της επιχείρησης μας. Για την εξυπηρέτησή αιτημάτων σας ως Πελατών, η επεξεργασία θα διαρκεί εωσότου ολοκληρωθεί η απάντηση στο αίτημά σας.  

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο Newsletter της ιστοσελίδας μας και μέχρι να ολοκληρωθεί η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μας. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την ανάκληση της δοθείσας συγκατάθεσης ή μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποστολή του τελευταίου ενημερωτικού ή επικοινωνιακού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βίντεο και φωτογραφίες

Cookies 

Η εταιρεία μας προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, καθώς και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας. Η χρήση των ‘cookies’ μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Καμία τοποθέτηση cookies δεν γίνεται στις συσκευές σας, πλην των απαραίτητων cookies, χωρίς ή προτού μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’ ανά πάσα στιγμή, με εύκολο τρόπο, μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας/ ή δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι δηλώσεις συγκατάθεσης για τα cookies που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τηρούνται παράλληλα και εγγράφως και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κάθε 12 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, θα λήγει η ισχύς της συγκατάθεσης που τυχόν δόθηκε και θα ζητείται νέα.*

Ακολουθεί λίστα με τα είδη ‘cookies’ που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα  (*(Να τοποθετηθεί από τον προγραμματιστή σας μία μικρή περιγραφή της κάθε κατηγορίας Cookies που χρησιμοποιούνται π.χ απαραίτητα, διαφημιστικά, στατιστικά κ,λ,π, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)

(Θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα cookies σε κατηγορίες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και ο σκοπός χρήσης, η λειτουργία του και η διάρκεια αποθήκευσης ανά κατηγορία. Ακόμα, είναι σημαντικό να δίνεται η επιλογή στον χρήστη, να αποδεχτεί ή όχι τη χρήση  κάθε κατηγορίας cookies ξεχωριστά . 

 

 

Ενημερωτικά δελτία-Newsletters

To nikisfitness αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Δημιουργώντας το προφίλ σας στην ιστοσελίδα μας, και πατώντας («τσεκάροντας») πάνω στην ένδειξη «ΣΥΝΑΙΝΩ», αποδέχεστε τους όρους σχετικά με τη χρήση των ενημερωτικών δελτίων προς το e-mail που δηλώνεται. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε εφόσον εσείς το επιθυμείτε την αποστολή προς εσάς newsletter, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του κάθε e-mail. Η εταιρία μας τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ενημέρωση από το nikisfitness.com, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο nikisfitness.com, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (e-mail) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. H επιχείρηση δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

Μηνύματα σε φόρμα επικοινωνίας

Υποβάλλοντας το μήνυμα σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την εταιρεία μας και πατώντας («τσεκάροντας») πάνω στην ένδειξη «ΣΥΝΑΙΝΩ», αποδέχεστε τους όρους σχετικά με τη χρήση του e-mail  και του ονοματεπωνύμου σας από την εταιρία μας. Δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μεταβιβάζοντας τα σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που αποκτήσαμε μέσω της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή τους. 

Links, Hyperlinks & Banners

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου και για πρακτικές εταιριών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Απόρρητο παιδιών

Δεν  επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Ο ιστότοπος μας απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που είναι άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του παιδιού.

Τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.

 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε  τη τροποποίηση ή διόρθωση αυτών. 

 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.

 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρείας μας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nikifitnessworld@gmail.com. Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

BANNERS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΚ ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ)

1) Αφού ενημερώθηκα για τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η επιχείρηση συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. (υποχρεωτικό κλικ) +λινκ που παραπέμπει σε Όρους χρήσης-πολιτική απορρήτου)

2) Αποδέχομαι ότι λόγω της φύσης της συναλλαγής χάνω το δικαίωμα υπαναχώρησης(ν. 2251/1994 Άρθρο 3ιβ περ. α’ και ιγ’) (υποχρεωτικό κλικ)

*3) Με τη συμπλήρωση των προαιρετικών στοιχείων παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών προς το σκοπό  της παροχής πιο εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. (προαιρετικό κλικ)

4) Επιθυμώ να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο του nikisfitness.com ενώ τελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.*
(προαιρετικό κλικ)

BANNERS ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εάν υπάρχει)  Το banner να τοποθετηθεί κάτω από τη φόρμα επικοινωνίας. Να γίνεται παραπομπή μέσω link στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας στα υπογραμμισμένα σημεία του κειμένου.

Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου από την επιχείρηση,  ενώ τελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθεί η εταιρεία. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή*

 

 

Υπόδειγμα Banner Cookies

 (Να τοποθετηθεί στην αρχική σελίδα και να εμφανίζεται στο χρήστη κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα). Να γίνεται παραπομπή μέσω link στην Πολιτική Απορρήτου

Αποδοχή cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή Cookies» για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.

Αποδοχή                     Περισσότερες Πληροφορίες-Ρυθμίσεις*

*Η επιλογή ‘Περισσότερες Πληροφορίες και Ρυθμίσεις’ να παραπέμπει με link στη λίστα των cookies που χρησιμοποιούνται και να δίνεται η επιλογή στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να απενεργοποιεί ανά κατηγορίες ορισμένα από τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

bottom of page